Zijn bedrijfswaarderingen resistent tegen COVID-19?

Het Coronavirus zorgt voor een ongeziene schok op zowel ons sociale leven als de bedrijfswereld. Geen enkel bedrijf ontgaat de impact, sommige positief maar het merendeel negatief. Bovendien overheerst de vrees dat het Coronavirus een langere periode van economische recessie inleidt. Het effect op bedrijfswaarderingen is slechts een kwestie van tijd.

Vanuit het perspectief van multiple waardering bekomt men de waarde van een bedrijf door een veelal financieel kerngetal te vermenigvuldigen met een multiple. De methode is in de praktijk zeer gangbaar door zijn eenvoudige en markt gebaseerde waardering. Daartegenover verklapt de methode weinig over hoe de waarde tot stand komt. Niettemin, worden deze onderliggende factoren momenteel blootgesteld aan het Coronavirus.

De multiple methode vertrekt van een genormaliseerd financieel cijfer zoals omzet, EBITDA, EBIT, etc.. Het normaliseren van deze basis is essentieel om de correcte omvang of winstgevendheid van het bedrijf te weerspiegelen. Hierbij gaat men het financieel cijfer gaan corrigeren voor éénmalige en uitzonderlijke kosten en opbrengsten. In de huidige constellatie zal de vraag rijzen, hoe men naar de impact van COVID-19 kijkt? Is dit een éénmalige impact waardoor een correctie van toepassing is of heeft de Coronacrisis een blijvende impact? Het antwoord op deze vraagt ligt hoogstwaarschijnlijk ergens in het midden.

Nadat er een genormaliseerde basis is bepaald, gaat men deze vermenigvuldigen met de multiple. Deze multiple is slechts één arbitrair gekozen getal maar is afhankelijk van zowel fundamentele bedrijfsparameters (groeipotentieel, risico, cash flow patroon, etc.) als externe factoren (conjunctuur, renteklimaat, cash reserves bij investeringsmaatschappijen, etc.). De invloed van het Coronavirus is hier niet gering:

  • De COVID-19 pandemie brengt onzekerheid op zowel korte als lange termijn mee. Komt er een tweede Coronagolf met bijhorende lockdown? Welke gevolgen zal de pandemie hebben op de sterk geglobaliseerde economie? Hebben de overheidsmaatregelen het verhoopte effect? Veel vragen waarop tot op heden geen éénduidig antwoord op bestaat. Een overname is een stuk risicovoller geworden.
  • Deze onzekerheid zorgt ervoor dat men bij het bepalen van de aflossingscapaciteit van een overnameprooi rekening moet houden met een grotere foutenmarge. Hierdoor zal men bij een overname in mindere mate beroep kunnen doen op schuldfinanciering wat een rechtstreekse invloed heeft op het rendement van de eigen inbreng. Dit zal de overnemer trachten te compenseren door een lagere prijs, lees multiple, te betalen.
  • Cash reserves die bedrijven ter beschikking hadden voor de crisis zullen in eerste instantie aangewend worden om het bedrijf terug op de rails te krijgen. Acquisities zijn voor veel bedrijven slechts toekomstmuziek.
  • Na een decennium van economische expansie, zorgt het Coronavirus voor een abrupt einde. De budgetten en voorspellingen die voor de pandemie op tafel lagen mogen in de vuilbak en zullen in het algemeen worden vervangen door een conservatiever exemplaar.
  • Daartegenover, kunnen bedrijven terugvallen op een ongezien arsenaal aan steunmaatregelen en zijn lage interestvoeten nog voor enkele jaren verzekerd. Het valt echter te betwijfelen of het rentewapen nog niet is uitgewerkt.

Afgaande op bovenvermelde gevolgen ziet het ernaar uit dat COVID-19 een einde zal maken aan de stijgende multiple trend gedreven door economische groei, lage interestvoeten en grote cash reserves bij zowel bedrijven als investeringsmaatschappijen. Dit aanvoelen wordt bevestigd door het beeld van de financiële crisis (2008) en de eurocrisis (2011), waarbij een significante daling van de EV/EBITDA multiples waarneembaar was. In het eerste kwartaal van dit jaar is er reeds een terugval zichtbaar, voornamelijk te wijten aan een vertragende economische groei. De COVID-19 pandemie is op dit moment slechts in kleine mate weerspiegeld in de cijfers. Een verdere daling lijkt onafwendbaar. Hoe ver de multiples zullen terugvallen en hoelang de duur van de herstelperiode wordt, zal de toekomst uitwijzen.

Bron: Argos Index® | De Argos Index® is een samenwerking tussen de private equity groep Argos Wityu en Epsilon Research. De index wordt op kwartaal basis gepubliceerd en representeert de gemiddelde EV/EBITDA multiples van mid-market transacties (aandelenwaarde tussen €15M en €500M voor 100%) in de eurozone op een voortschrijdende basis van 6 maanden.

Heeft u specifieke vragen over gevolgen van het Coronavirus op de waarde van uw bedrijf, contacteer ons dan voor een vrijblijvend gesprek.

Owner buy-out bij E-MAT

E-MAT uit Dendermonde is al 30 jaar gespecialiseerd in elektro-engineering, bordenbouw, automatisaties in PLC omgevingen, scada proces visualisatie, motion control en industriële elektriciteit. Klanten zijn bedrijven uit onder meer de voedingsindustrie, de staal-, beton- en glasfabricage en de farmaceutische en scheikundige sector. 

Childhome komt in handen van Franse sectorgenoot Béaba

Childhome, de Kontichse producent van babyartikelen,  bekend van de Mommy Bag en de Evolu kinderstoel is eind december overgenomen door het Franse Béaba. Beide bedrijven brengen kwaliteitsvolle baby- en kinderartikelen op de markt, met een verrassend complementair aanbod.

X-Care en Talent in Motion slaan de handen in elkaar

Het uitzendbedrijf X-Care verwerft de aandelen van zijn sectorgenoot. Talent In Motion is gespecialiseerd in het aanbieden van verpleegkundige diensten en managementprofielen in healthcare. Het bedrijf telt meer dan 130 medewerkers met een omzet van bijna 10 miljoen euro.

Blijf op de hoogte

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze deals en activiteiten.